Sairaanhoitaja

04.06.2018

Kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukainen sairaanhoitajan laillistus tai sitä vastaava aikaisempi rekisteröinti.

Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Toimen sijoituspaikka on palvelussuhteen alussa sosiaalihuollon yksikkö Palvelukoti Tanna, mutta toimeen valittavalta edellytetään siirtymistä tarvittaessa toiseen Kolarin kunnan palveluyksikköön asiakkaiden palvelutarpeiden muuttuessa. Sairaanhoitajalta edellytetään sairaan- ja lääkehoidon asiantuntijuutta ja koordinointi- ja laadunvalvontakykyä läheisessä yhteistyössä esimiehen ja palveluvastaavan kanssa. Eduksi katsotaan kokemus moniammatillisesta tiimityöstä ja tiimin yhteyshenkilönä toimimisesta, haasteista pelkäämätön työote, hyvä paineensietokyky ja kehittämishalukkuus.

Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Valitulta edellytetään, että tartuntatautilain 48 §:n mukainen ruokotussuoja on kunnossa.
Haastattelu järjestetään tarvittaessa.