ICT-suunnittelija

12.06.2018

Etsimme Lapin maakunta- ja sote-uudistukselle ICT-suunnittelijoita uuden maakunnan ICT-valmisteluun.

ICT-SUUNNITTELIJA 10 hlöä

ICT-suunnittelijana vastaat yhteistyössä sote- ja maakuntauudistuksen muiden ICT-valmistelijoiden ja yhteistyötahojen kanssa valmistelu- ja tuotantoon siirtymisen vaiheen ICT-ratkaisuista omalla osaamisalueellasi. Tehdyillä ratkaisuilla varmistetaan mahdollisimman häiriötön siirtyminen tulevan maakunnan palvelutuotantoon.

Ensisijaisesti haemme suunnittelijoita eri ICT-osaamista edellyttäviin kokonaisuuksiin, joita ovat:
- tietoturva
- sopimusten käsittely
- toimialariippumattomat järjestelmät
- sote-tietojärjestelmäratkaisut
- asiakkuuden hallinta ja toiminnanohjausjärjestelmät
- Kanta- ja muu sähköinen arkistointi
- tietoliikenne, palvelin- ja muut kapasiteettipalvelut
- käyttövaltuushallinta ja AD

Hakemuksessa pyydämme tuomaan esille kiinnostuneisuutesi ja osaamisesi mainittuihin tehtäväkokonaisuuksiin. Ilmoita hakemuksessasi, minkä asiakokonaisuuden ICT-suunnittelijan tehtävää olet ensisijaisesti hakemassa.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää:
- kiinnostusta ja kokemusta julkishallinnon toiminnan kehittämisestä,
- etätyöskentelyvalmiutta,
- projektimaista työotetta,
- valmiutta tiimityöskentelyyn ja hyviä yhteistyötaitoja,
- verkostojen tuntemista sekä
- hyviä esiintymistaitoja ja kirjallista dokumentointikykyä.

Ehdottomat vaatimukset:
- soveltuva korkeakoulututkinto
- työkokemusta osaamista edellyttävistä tehtävistä
- matkustusvalmiutta

ICT-valmistelijoiden työnantajana toimii Lapin liitto siihen asti kunnes maakuntalaki ja voimaanpanolaki sekä sote-järjestämislaki tulevat voimaan, ja uusi maakunta perustetaan, jolloin henkilö siirtyy Lapin maakunnan väliaikaishallinnon palvelukseen. ICT-valmistelijan esimiehenä toimii maakunta- ja sote-uudistuksen muutosjohtaja ja käytännön työtä ohjaa ICT-koordinaattori.

Tehtävä täytetään aluksi 31.12.2018 saakka. Määräaikaisuutta voidaan jatkaa, kun tiedetään tarkemmin valmistelun edellyttämä työmäärä ja valmistelun rahoitus. Valmistelua tehdään verkostomaisesti ja työtä voi tehdä paikkakunta- ja paikkariippumattomasti.

Valinnoissa ensisijaisia ovat henkilöt, jotka työskentelevät uudistuksessa mukana olevissa organisaatioissa esimerkiksi kunnissa, kuntayhtymissä tai valtion virastoissa.

Tehtävästä maksettava palkka on 3100,00 euroa/kk. Hakulomakkeessa on mahdollisuus esittää myös oma palkkatoivomus. Palvelussuhteessa noudatetaan KVTES:ia.

Hakemukset pyydetään toimittamaan ensisijaisesti Kuntarekryn kautta maanantaihin 26.6.2018 klo 15.00 mennessä.

Mikäli hakijalla ei ole mahdollisuus hakea sähköisen järjestelmän kautta, hakemuksen voi vaihtoehtoisesti toimittaa annettuun määräaikaan mennessä osoitteeseen: Lapin liitto, Hallituskatu 20 B, 96100 Rovaniemi. Kuoreen maininta ICT-suunnittelija.