ICT-projektipäällikkö

12.06.2018

Etsimme Lapin maakunta- ja sote-uudistukselle kahta ICT-projektipäällikköä.

ICT-projektipäällikkö 2 hlöä

Projektipäällikköjen tehtävänä on vastata joko toimialasidonnaisten tai ICT-infrastruktuurin toteutuksesta suunnitellussa aikataulussa yhteistyössä ICT-suunnittelijoiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Toimialasidonnaiseen kokonaisuuteen kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäratkaisut, digitalisaation edellyttämät ICT-ratkaisut, asiakkuustietojen hallinta ja valtionhallinnon järjestelmäkokonaisuus. ICT-infrastruktuurin projektipäällikkönä vastaat yhteistyössä ICT-suunnittelijoiden muiden yhteistyötahojen kanssa tietoliikenteen, perus- ja viestintätekniikan, palvelin- ja kapasiteettipalvelujen sekä käyttövaltuushallinnan ja AD:n toteutuksesta.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää:
- kiinnostusta ja kokemusta julkishallinnon toiminnan kehittämisestä,
- etätyöskentelyvalmiutta,
- projektijohtamisen ja -koordinoinnin osaamista,
- valmiutta tiimityöskentelyyn ja hyviä yhteistyötaitoja,
- verkostojen tuntemista sekä
- hyviä esiintymistaitoja ja kirjallista dokumentointikykyä.

Ehdottomat vaatimukset:
- soveltuva ylempi korkeakoulututkinto
- työkokemusta osaamista edellyttävistä tehtävistä
- matkustusvalmiutta

Ilmoita hakemuksessasi, kumpaako projektipäällikön tehtävää olet hakemassa.

ICT-projektipäälliköiden työnantajana toimii Lapin liitto siihen asti kunnes maakuntalaki ja voimaanpanolaki sekä sote-järjestämislaki tulevat voimaan, ja uusi maakunta perustetaan, jolloin henkilö siirtyy Lapin maakunnan väliaikaishallinnon palvelukseen. ICT-projektipäällikön esimiehenä toimii maakunta- ja sote-uudistuksen muutosjohtaja ja käytännön työtä ohjaa ICT-koordinaattori.

Tehtävä täytetään aluksi 31.12.2018 saakka. Määräaikaisuutta voidaan jatkaa, kun tiedetään tarkemmin valmistelun edellyttämä työmäärä ja valmistelun rahoitus. Valmistelua tehdään verkostomaisesti ja työtä voi tehdä paikkakunta- ja paikkariippumattomasti.

Valinnoissa ensisijaisia ovat henkilöt, jotka työskentelevät uudistuksessa mukana olevissa organisaatioissa esimerkiksi kunnissa, kuntayhtymissä tai valtion virastoissa.

Tehtävästä maksettava palkka on 3600,00 euroa/kk. Hakulomakkeessa on mahdollisuus esittää myös oma palkkatoivomus. Palvelussuhteessa noudatetaan KVTES:ia.

Hakemukset pyydetään toimittamaan ensisijaisesti Kuntarekryn kautta maanantaihin 26.6.2018 klo 15.00 mennessä.

Mikäli hakijalla ei ole mahdollisuus hakea sähköisen järjestelmän kautta, hakemuksen voi vaihtoehtoisesti toimittaa annettuun määräaikaan mennessä osoitteeseen: Lapin liitto, Hallituskatu 20 B, 96100 Rovaniemi. Kuoreen maininta ICT-projektipäällikkö.