Vuoden 2017 yhteisöavustusten haku 31.5.2017 mennessä

Yhteisöavustusten jakamisen tavoitteena on yhteisön kannalta merkittävän yhteisen hankkeen tai toiminnan toteuttaminen tai käynnistäminen. Kolarin kunta varaa avustusta varten talousarvioon vuosittain määrärahan.

Yhteisöavustusta voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella. Kolarin kunnanhallitus on määritelty 16.03.2015 § 81 seuraavat avustuksen myöntämiskriteerit:

1. Yhteisöavustusta myönnetään rekisteröidyille kolarilaisille yhdistyksille tai vakiintuneille organisaatioille kylän tai alueen kannalta merkittävän yhteisen hankkeen tai toiminnan toteuttamiseen ja käynnistämiseen.
2. Yhdistyksen toiminta ei saa olla hyvien tapojen vastaista.
3. Kunnan myöntämä avustus ei saa olla toiminnan ainoa rahanlähde.
4. Yhdistyksellä tulee olla vastuuhenkilöt ja niiden muutoksista on ilmoitettava kunnalle.
5. Yhdistyksen tulee antaa toiminnastaan ja taloudestaan riittävä selvitys ennen avustuksen myöntämistä (toimintasuunnitelma, talousarvio, edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus).
6. Myönnetty avustus voidaan periä takaisin, mikäli näitä ohjeita rikotaan.
7. Avustushakemukset käsitellään kerran vuodessa ja niiden hakemisesta ilmoitetaan niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Hakuaika päättyy vuosittain 31.5.

Hakemus toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@kolari.fi tai postitse osoitteeseen Kolarin kunta, kirjaamo, Isopalontie 2, 95900 Kolari

Lisätiedot: kehitysjohtaja Johanna Koivumaa