Ajankohtaista, Hannukainen Mining Oy

http://www.hannukainenmining.fi/ajankohtaista

Ajankohtaista, Kolarin kunta

Kolarin Kunta You Tube -kanavalla https://www.youtube.com/channel/UCgydPpDpzUj1gYr7XSyAqsQ

KOLARI TOTEUTTAA ARVIOINNIN KAIVOSHANKKEEN TALOUDELLISISTA VAIKUTUKSISTA, ks. hankesuunnitelma

http://www.gaia.fi/fi-fi/uutiset-ja-blogit/2017-2/kolari-toteuttaa-arvioinnin-kaivoshankkeen-taloudellisista-vaikutuksista

2017-01-25 Tilaisuuden esitykset

Tallenne keskiviikon kaavaselostuksesta (25.01.2017)

Kolarin kunta, Lauri Kullervo
Hannukainen Mining Oy
Ramboll

Hannukaisen kaivosalueen osayleiskaavan kuulutus (3.1.2017) ja aineistot http://projektit.ramboll.fi/kaavoitus/kolari/aineistot/

Vireillä olevat kaavat http://www.kolari.fi/fi/asuminen-ja-rakentaminen/kaavoitus.html

Kolarin elinkeinopolitiikan toteutettavuus Yhteenvetoraportti 
Onko yhteensovittamiselle edellytyksiä? Elinkeinopolitiikan toteutettavuus Kolarissa, Pasi Rinne, Thomas Hoyer, Elina Heikinheimo, Teresa Lindholm ja Paula Tommila, 19.9.2016

Muita aineistoja ja raportteja

Hannukaisen rautakaivoshanke Ympäristö.fi
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet/Hannukaisen_rautakaivoshanke_Kolari

Tukes, Kuulutus 5.4.2016 http://www.tukes.fi/Tiedostot/kaivokset/Kuulutukset/hannukainen%20kuuleminen_netti.pdf

Lausunto, Suomen lunnonsuojeluliitto, Viite LAPELY/85/07.04/2010 
http://www.sll.fi/lappi/varmuus/edunvalvonta_VANHA/lausunto-hannukainen-rautakaivoshanke-yva-ohjelma

Meänmaan kaivoshankkeet projektin aikaisia seminaariaineistoja

Meänmaa Kolari-Pajala hankkeen loppuraportti

ProKaivos, ajankohtaista tietoa kaivannaisalasta

http://www.prokaivos.fi/