Vuoden 2018 yhteisöavustusten haku aikaistuu

Yhteisöavustusten jakamisen tavoitteena on yhteisön kannalta merkittävän yhteisen hankkeen tai toiminnan toteuttaminen tai käynnistäminen. Kolarin kunta varaa avustusta varten talousarvioon vuosittain määrärahan.

Hakuaika päättyy tänä vuonna jo 15.4.

Kunnanhallitus päätti asiasta kokouksessaan 30.1.2018. Hakua varhennettiin, koska moni tapahtuma ja hanke ajoittuu kesäaikaan. Toivomus hakuajan aikaistamisesta tuli Kolarin kylien neuvostolta.

Yhteisöavustusta voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella. Kolarin kunnanhallitus on määritelty 16.03.2015 § 81 seuraavat avustuksen myöntämiskriteerit:

1. Yhteisöavustusta myönnetään rekisteröidyille kolarilaisille yhdistyksille tai vakiintuneille organisaatioille kylän tai alueen kannalta merkittävän yhteisen hankkeen tai toiminnan toteuttamiseen ja käynnistämiseen.
2. Yhdistyksen toiminta ei saa olla hyvien tapojen vastaista.
3. Kunnan myöntämä avustus ei saa olla toiminnan ainoa rahanlähde.
4. Yhdistyksellä tulee olla vastuuhenkilöt ja niiden muutoksista on ilmoitettava kunnalle.
5. Yhdistyksen tulee antaa toiminnastaan ja taloudestaan riittävä selvitys ennen avustuksen myöntämistä (toimintasuunnitelma, talousarvio, edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus).
6. Myönnetty avustus voidaan periä takaisin, mikäli näitä ohjeita rikotaan.
7. Avustushakemukset käsitellään kerran vuodessa ja niiden hakemisesta ilmoitetaan niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. 

Hakemus toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@kolari.fi tai postitse osoitteeseen Kolarin kunta, kirjaamo, Isopalontie 2, 95900 Kolari

Lisätiedot: kehitysjohtaja Johanna Koivumaa