Kolarin kunta pyytää tarjousta lakisääteisen työterveyshuoltotoiminnan (TthL 1383/2001, 12 §) sekä työterveyspainotteisen sairaanhoidon (TthL 14 §) tuottamisesta kunnan omalle henkilöstölle sekä kunnan alueella toimivien yritysten henkilökunnalle ja yrittäjille.

Tarjous tulee jättää 18.5.2018 klo 15.00 mennessä

Tarjouspyyntö

Liite 1 Tarjouslomake

Liite 2 Hintalomake

Liite 3 Hankinnan kohteen kuvaus

Liite 4 Sopimusluonnos