OPISKELIJA-AVUSTUSTEN HAKEMINEN

OPISKELIJA-AVUSTUSTEN HAKEMINEN

Kunnanvaltuusto on päättänyt ottaa käyttöön 1.7.2002 alkaen opiskelijoille maksettavan opiskelija-avustuksen.

Opiskelija-avustuksen ehdot ovat seuraavat:
Kolarissa kotipaikkansa säilyttävä vieraalla paikkakunnalla ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleva sekä erityislukiossa tai lukion jälkeisiä opintoja harjoittava opiskelija on oikeutettu 400 euron suuruiseen vuosittaiseen avustukseen. Avustus on 200 euroa/kerta. Avustus maksetaan kahdesti vuodessa hakemusten perusteella maalis- ja lokakuussa.

Kotikunta määräytyy väestöntietolain sekä verolain mukaisesti, jonka kotikunta Kolari on ennen 1.9.2017

Hakemuksessa tulee ilmetä opiskelun päätoimisuus. Tämä todistetaan oppilaitoksesta hankittavalla todistuksella.
Opintoja ei katsota päätoimiseksi, jos opinnot suoritetaan etä- ja monimuoto- tai oppisopimus-opiskeluna.

Avustukseen ovat vuonna 2017 oikeutettuja v. 1999 ja sitä aiemmin syntyneet.

Opiskelija-avustus on korvaus matkakustannuksista kotipaikkakunnalle.

Aikuisopintorahaa saavat eivät ole oikeutettu opiskelija-avustukseen.

Avustushakemus tulee jättää 29.9.2017 mennessä klo 15.00. Avustushakemus toimitetaan osoitteella:

Kolarin sivistyslautakunta/Opiskelija-avustus hakemus
Isopalontie 2
95900 KOLARI

Hakemuksesta tulee ilmetä:

-hakijan nimi ja henkilötunnus
-osoite ja puhelinnumero
-oppilaitos, missä opiskelee (sen hetkinen todistus opiskelun päätoimisuudesta liitteenä. Tämä tulee pyytää oppilaitoksesta)
-koska on aloittanut opiskelun
-opiskelun arvioitu päättymisaika
-pankkitilin numero, mille avustus maksetaan
-allekirjoitus

Hakemuslomakkeita saa Kolarin kunnan kotisivuilta www.kolari.fi, kunnanviraston neuvonnasta ja koulutoimistosta.

KOLARIN SIVISTYSLAUTAKUNTA

Lomakkeet: 

Opiskelija-avustus, hakuohje syksy 2017
Opiskelija-avustus, hakulomake syksy 2017, xlsx
Opiskelija-avustus, hakulomake syksy 2017, pdf