Tiedote 30.5.2017 ja esitys - kannattaa käyä kattomassa!

Esivalmistelusta maakuntauudistukseen ja muuta ajankohtaista: Lue uutiskirje

Osallistu kansalaiskyselyyn - valitse viisi arvoa, jotka koet tärkeimmiksi maakuntauudistuksessa Lapissa

(Lapin liiton tiedote)

Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelu hanke haastaa kaikki lappilaiset mukaan tekemään valintoja tärkeiksi koetuista asioista sote- ja maakuntauudistuksessa. Mitkä kyselyssä mainituista asioista ovat mielestäsi viisi tärkeintä? Siirry vastaamaan kyselyyn, kysely on auki ma 20.3.2017 saakka. https://fi.surveymonkey.com/r/NRDC6JL

Parhaillaan valmisteilla oleva maakuntauudistus on suurimpia Suomessa koskaan tehtyjä julkisen hallinnon uudistuksia. Tammikuussa 2019 aloittavat uudet maakunnat vastaavat tulevaisuudessa sosiaali- ja terveyspalveluista, alueellisesta kehittämisestä, ympäristöterveydenhuollosta, työ- ja elinkeinopalveluista, pelastustoimesta, maaseudun kehittämisesestä ja lomituspalveluista sekä tienpidosta ja liikennejärjestelmäsuunnittelusta. Tavoitteena on turvata kaikille tärkeät palvelut, sujuvoittaa asiointia ja luoda uutta kasvua maakuntiin. Verkkosivuilla www.lapinmaakunta.fi kerrotaan meneillään olevasta maakuntauudistuksen esivalmistelusta ja tavoista miten jokainen lappilainen pääsee mukaan rakentamaan uutta Lapin maakuntaa.