Kuulutus: Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen

Asia
Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen Antintievasta

Hakija
Ilkka Juustovaara

Kuvaus toiminnasta
Lupaa haetaan soran ja hiekan ottamiseen kiinteistöltä Kortejänkänpalo RN:o 273–402–46–3. Lupaa haetaan viiden (5) vuoden aikana toteutettavalle yhteensä 10 000 m3 :n suuruiselle maa-ainesten otolle.

Ottoalue sijaitsee Kolarin kunnan Teurajärven Antintievassa. Kolarin keskustasta on ottoalueelle noin 10 km koilliseen. Ottoalueen välittömässä läheisyydessä ei ole asutusta. Lähin rakennus sijaitsee 350 etäisyydellä länsiluoteessa. Ottoalue sijoittuu Tunturi-Lapin maakuntakaavassa maa- ja metsätalousvaltainen alue (M). Ottoalue sijoittuu Antintievan pohjavesialueelle (muu pohjavesialue). Alueen läheisyydessä ei ole muinaismuistokohteita tai suojelualueita. Hakija omistaa ottoalueen.

Asiakirjojen nähtävilläpito
Hakemusasiakirjat ovat yleisesti nähtävillä Kolarin kunnanvirastossa 9.3.–9.4.2018 välisenä aikana (os. Isopalontie 2 Kolari).

Mahdolliset muistutukset
Hakemusta koskevat muistutukset on toimitettava kirjallisesti 9.4.2018 klo 16.00 mennessä Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle osoitteeseen: Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta, Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi.

Lisätietojen antaja
Ympäristötarkastaja Carita Lallukka, puh (016) 322 8012

Kuuluttaja
Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta