Kolarin kunnan elinvoimapalvelut hakee projektipäällikköä

Valoisten kesäöiden ja keskiyönauringon kasvattamaa Sinulle - liiketoimintamallin konseptointi

Tehtävän kuvaus

Kolarin kunta käynnistää luonnontuotteiden liiketoimintamallin konseptointihankkeen, jossa kartoitetaan Tunturi-Lapin lähiruoka- ja luonnontuotetuottajat ja paikalliset ostajat ja olemassa oleva potentiaali sekä selvitetään millaisilla edellytyksillä Tunturi-Lapin alueelle ja erityisesti Kolariin voidaan perustaa teolliseen tuotantoon tähtäävä luonnontuote- ja lähiruokalaitos koekeittiöineen. Hankkeessa on vahva liiketoiminnallinen ja kestävän tuotannon näkökulma. Päätavoitteena on selvittää 1) millä volyymillä alueella on mahdollista vastata paikalliseen ja maailmalta tulevaan luonnontuotteiden kysyntään ja tuotantoon liittyvään haasteeseen sekä 2) mallintaa konsepti, jonka avulla voimme vastata luonnontuotteiden tuotantoon liittyvään haasteeseen.

Hankkeen osatavoitteet ovat 1) selvittää Lapin luonnontuotteiden ja tuotettujen, luonnontuotteiden kaltaisten tuotteiden kestävä kapasiteetti, 2) tuottaa Lapin superfood brandille, uskottava kansainväliset mitat täyttävä koemarkkinointimateriaali, 3) koota ja kouluttaa osaava toimijaverkosto, 4) mallintaa tuotantoprosessi, 5) kehittää tuotekehitykseen ja tuotantoon alueen erityispiirteet huomioiva liiketoimintamalli sekä 6) tehdä kilpailija- ja markkinapotentiaaliselvitys sekä kotimaassa että kansainvälisillä markkinoilla.

Hankkeessa selvitetään alueen luonnontuotteiden kestävä ja laadukas keräys, logistiikka, varastointi sekä hahmotetaan ja suunnitellaan koko tuotantoketju metsästä tehtaaseen ja maailmalle. Alueella on jo vahvaa luonnontuotealan osaamista, joka on kuitenkin vielä pienimuotoista ja pirstaloitunutta.

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

Kolarin kunta hakee määräaikaiseen työsuhteeseen projektipäällikköä. Hanke alkaa 1.6.2017 ja päättyy 31.5.2018. Se on EU-rahoitteinen (EAKR, Lapin liitto, Leader Tunturi-Lappi). Tehtävä tulee vastaanottaa mahdollisimman pian.

Toivomme Sinulta luonnontuote- ja/tai elintarvikealan tuntemusta, myös kansainvälistä sekä vahvaa liiketoiminnallista ajattelutapaa. Hyvä Lapin ja Tunturi-Lapin tuntemus on eduksi. Hakijan eduksi lasketaan korkeakoulututkinto tai muut vastaavat tiedot sekä sujuva suomen ja englannin kieli. Hakijalta odotetaan myös vahvaa kykyä koordinoida ja toimia yhteistyössä erilaisten osaajaverkostojen kanssa sekä kykyä hyödyntää olemassa olevaa tutkimustietoa. Ajokortti ja auto ovat tarpeen.

Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi (työavain 138519). Hakuaika päättyy 21.5.2017. Lisätiedot kehitysjohtaja Johanna Koivumaa, 040 489 5007, johanna.koivumaa@kolari.fi

PDF