Ajankohtaista, Hannukainen Mining Oy

http://www.hannukainenmining.fi/ajankohtaista

Ajankohtaista, Kolarin kunta

Hannukaisen kaivoshankkeen ohjausryhmä ja Kolarin kunta jatkavat vuorovaikutusiltojen järjestämistä kerran kuussa. Vuorovaikutusilloissa kuullaan ajankohtaisia tietoja kaivoshankkeesta ja keskustellaan siitä. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja niissä on kahvitarjoilu.

SYKSYN VUOROVAIKUTUSILLAT

Keskiviikkona 20.9. kello 17:15, Matkailun nykytila ja tulevaisuus
Torstaina 26.10. kello 17:15, Louhinta sekä koetoiminnan äänitaso- ja tärinämittaukset
Torstaina 16.11. kello 17:15, Rikastus ja koetoiminnan vesitutkimusten tulokset

Kolarin aluetaloudeliinen arviointi - loppuraportti 29.6.2017

Kolarin aluetaloudeliinen arviointi - esitys

Hannukaisen kaivoshankkeen vuorovaikutuksen ohjausryhmä, muistiot 1-7, 12/17 (25.9.2017)

Hannukaisen kaivoshankkeen vuorovaikutustilaisuus valtuustosalissa Kolarissa 6.6.2017 alkaen klo 15, klo 15-17 Aluetalousvaikutusten arvioinnin alustavien tulosten esittely, Gaia Consulting Oy, klo 17- Etukäteen valmistellut puheenvuorot vapaavalintaisesta aiheesta, a 20 min. Puheenvuorot pyydetään ilmoittamaan osoitteeseen antti.maatta@kolari.fi viimeistään 2.6.2017. Tilaisuutta voi seurata suorana Kolarin kunnan Youtube-tilin kautta. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Kolarin Kunta You Tube -kanavalla https://www.youtube.com/channel/UCgydPpDpzUj1gYr7XSyAqsQ

KOLARI TOTEUTTAA ARVIOINNIN KAIVOSHANKKEEN TALOUDELLISISTA VAIKUTUKSISTA, ks. hankesuunnitelma

http://www.gaia.fi/fi-fi/uutiset-ja-blogit/2017-2/kolari-toteuttaa-arvioinnin-kaivoshankkeen-taloudellisista-vaikutuksista

2017-01-25 Tilaisuuden esitykset

Tallenne keskiviikon kaavaselostuksesta (25.01.2017)

Kolarin kunta, Lauri Kullervo
Hannukainen Mining Oy
Ramboll

Hannukaisen kaivosalueen osayleiskaavan kuulutus (3.1.2017) ja aineistot http://projektit.ramboll.fi/kaavoitus/kolari/aineistot/

Vireillä olevat kaavat http://www.kolari.fi/fi/asuminen-ja-rakentaminen/kaavoitus.html

Kolarin elinkeinopolitiikan toteutettavuus Yhteenvetoraportti 
Onko yhteensovittamiselle edellytyksiä? Elinkeinopolitiikan toteutettavuus Kolarissa, Pasi Rinne, Thomas Hoyer, Elina Heikinheimo, Teresa Lindholm ja Paula Tommila, 19.9.2016

Tutkittua tietoa Hannukaisen kaivoshankkeesta

Hannukaisen kaivoshanke on ollut tutkijoiden kohteena useassa tutkimushankkeessa. Parhaillaan on käynnissä GovAda-tutkimushanke, joka tutkii malmipotentiaaleja ja maankäyttömuotojen arvottamista arktisella alueella.

Lisää tutkittua tietoa ja linkit hankkeisiin löydän täältä:

Tutkimusta Hannukaisen kaivoshankkeesta

Muita aineistoja ja raportteja

Hannukaisen rautakaivoshanke Ympäristö.fi
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet/Hannukaisen_rautakaivoshanke_Kolari

Tukes, Kuulutus 5.4.2016 http://www.tukes.fi/Tiedostot/kaivokset/Kuulutukset/hannukainen%20kuuleminen_netti.pdf

Lausunto, Suomen lunnonsuojeluliitto, Viite LAPELY/85/07.04/2010 
http://www.sll.fi/lappi/varmuus/edunvalvonta_VANHA/lausunto-hannukainen-rautakaivoshanke-yva-ohjelma

Meänmaan kaivoshankkeet projektin aikaisia seminaariaineistoja

Meänmaa Kolari-Pajala hankkeen loppuraportti

ProKaivos, ajankohtaista tietoa kaivannaisalasta

http://www.prokaivos.fi/