Kaavan voimaantulokuulutus

Kunnanvaltuuston 14.12.2017 § 51 hyväksymä Äkäsjoen ranta-asemakaavan kumoamisehdotus, koskien kortteleita 62-64 ja VL-, M- ja katualueita on lainvoimainen ja tulee voimaan tällä kuulutuksella.

Kolarin kunnanhallitus